Tilat

1.kerros2.kerros
Tila
1. Ravintolasali76-86
2. Sivusali16-30
3. Baari--26
4. Brofelt--10
5. Kudrakoff-66
6. Jung--8
7. Fabritius--8
Merkkien selitykset

Neliöt

Luokkamuoto

Kulmapöytä

U-pöytä

E-pöytä

Tuolirivit

Pitkäpöytä

Diplomaattipöytä

Pyöreäpöytä

Yksittäinen pöytä

Cocktail-tilaisuus